Current Research Projects

"Research and Excavations on Sultan Süleyman's Palanka-Tomb in Szigetvar, Hungary", TİKA-Pecs University-METU-Anadolu University, Team: Ali Uzay Peker (coordinator), Abdullah  Deveci, Meral Özdengiz Başak, Harun Yeni, Mehmet Cihangir Uzun, Görkem Işık, Faruk Budak (Intern students: Tayfun Kalyoncu, Zeynep Gür, Azra Çelenk, Elif Kaymaz, Zeynep Behiye Ozan)