Book Launch

Published Books 

TURAN ÖZKAYA, B., GÜNER, Spaces/ Times/ Peoples: Gender, Sexuality and Architectural History, Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik ve Mimarlık Tarihi, ODTÜ, 2020, Ankara.

Gender AH

ALTAN, E. T., ENGİNSOY EKİNCİ, S., İnci Aslanoğlu için Bir Mimarlık Tarihi Dizimi, 2019, Ankara. (Click for website)

İnci Aslanoğlu AH

YÜKSEL, Ç. C., KATİPOĞLU ÖZMEN, C., Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2019, Ankara. (Click for PDF)

Kimlik AH

ALTAN, E. T., ENGİNSOY EKİNCİ, S., PEKER, A.U., 1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi Bildirileri, Architectural History Conference/ Turkey, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2017, Ankara. (Click for PDF)

Kongre AH

KATİPOĞLU, C., YAVUZ, E., TABİBİ, B., Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar: Hamilik ve Mimarlık Tarihi, Spaces/ Times/ Peoples: Patronage and Architectural History, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2016, Ankara. (Click for PDF)

Hamilik AH

ÖZGENEL, L., Spaces/ Times/ Peoples: Domesticity, Dwelling and Architectural History, Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar: Evsellik, Ev, Barınma ve Mimarlık Tarihi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2016, Ankara. (Click for PDF)

Domesticity AH

ALTAN, E. T., İMAMOĞLU, B., Cumhuriyet’in Mekanları Zamanları İnsanları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 2010, Ankara.

Cumhuriyet AH

ÖZGENEL, L. Eskiçağ’ın Mekanları, Zamanları, İnsanları, Spaces, Times and People of the Ancient World, Proceedings of the III. Graduate Studies Symposium, Homer and ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2005, İstanbul.

Eskiçağ AH

PEKER, A. U. 2000’den Kesitler I: Osmanlı’da Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar, Doktora Araştırmaları Sempozyumu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2002, Ankara. (Click for PDF)

Osmanlı AH