History

HISTORY OF THE METU ARCHITECTURAL HISTORY

METU Architectural History Program was established in 1988 as a graduate program providing specialized education and Master’s degree in architectural history within the Department of Architecture. It was integrated into the METU Graduate School of Social Sciences – rather than the METU Graduate School of Natural and Applied Sciences, as it was the case for the other graduate programs within the same Department.  In this respect, METU AH has been the only graduate program in Turkey that offered M.A (Master of Arts) degree in architectural history. The language of instruction is English.

METU AH, initially founded by four faculty and four research assistants, was directed by Assoc. Prof. Dr. İnci Aslanoğlu in the years 1988-95, by Assoc. Prof. Dr. Suna Güven in the years 1995-98, by Assoc. Prof. Dr. Jale Erzen in the years 1998-2001, by Prof. Dr. Suna Güven in the years 2001-2007.  In the founding years, the specific research focus was on “the nineteenth and twentieth-centuries,” yet in a short period of time, the scope became enlarged by the addition of the new faculty with considerable expertise in a number of other periods and fields.  Now, the Program’s area of research covers various fields of history of architectural culture, both in national and international level. 

METU AH launched its doctoral program in 2005 with eight members, Prof. Dr. Suna Güven (director), Prof. Dr. Jale Erzen, Assoc. Prof. Dr. Belgin Turan Özkaya, Assoc. Prof. Dr. Ali Uzay Peker, Asst. Prof. Dr. Elvan Altan Ergut, Asst. Doc. Dr. Lale Özgenel, Dr. Sevil Enginsoy and Dr. Namık Erkal. In 2007, Prof. Assoc. Prof. Dr. Belgin Turan Özkaya took over chairmanship and held the position until 2010. In the subsequent years, the Program was directed by Assoc. Prof. Dr. Elvan Altan Ergut in the years 2010-13, and by Assoc. Prof. Dr. Lale Özgenel in the years 2013-16. As of the year 2018, Prof. Dr. Ali Uzay Peker is the director of the Program. Currently, the academic staff consists of four full-time professors, two part-time professors, one associate professor, one part-time assistant professor, one instructor, and four research assistants. 

The program awarded the first master’s degree in 1990 and the first doctoral degree in 2009. Most of the graduates of the Program engaged in academic careers in various universities in Turkey and abroad. 

METU AH comprises a curriculum composed of must courses and a number of elective courses, each leading towards various research venues into different time periods in architectural history. This multifaceted education is further supported by regularly held symposiums, seminars and conferences that provide unique opportunities to spread new knowledge on architectural history.

---

ODTÜ MİMARLIK TARİHİ – TARİHÇE

ODTÜ Mimarlık Tarihi Programı, 1988 yılında kurulmuştur. ODTÜ MT, Mimarlık Bölümü’nün Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı bulunan diğer lisansüstü programlarından farklılaşarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı, mimarlık tarihi konusunda yüksek lisans eğitimi ve derecesi veren bir anabilim dalı  olarak öğretime başlamıştır. Bu açıdan, Türkiye’de mimarlık tarihi alanında M.A (Master of Arts) derecesi veren tek lisansüstü programı olmuştur. Programın öğretim dili ingilizcedir. 

İlk kurulduğunda, dört öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisinden oluşan anabilim dalının başkanlığını 1988-95 yılları arasında Doç. Dr. İnci Aslanoğlu, 1995-98 arasında Doç. Dr. Suna Güven, 1998-2001 arasında Doç. Dr. Jale Erzen ve 2001-2007 yılları arasında Prof. Dr. Suna Güven üstlenmiştir. Program, 1999 yılında Ana Bilim Dalları’nın YÖK yasası doğrultusunda lisans seviyesinde ortadan kalkması sürecinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi veren ayrı bir anabilim dalı (EABD) olarak varlığını sürdürmüştür. 

Kuruluş aşamasında, özel araştırma hedefi olarak “daha az çalışılmış olan 19. ve 20. yüzyıllar Türk mimarlığı” vurgulanmış olmasına karşın, bu hedef çalışma alanları kısa sürede farklı dönem uzmanlarının yetiştirilmesi ve akademik kadroya katılımıyla genişlemiş, Türkiye ve uluslararası mimarlık kültürü tarihinin hemen hemen bütün alanlarını kapsayan geniş bir çerçeveye ve çeşitliliğe ulaşılmıştır. 

Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı, 2005 yılında doktora programını kurmuştur. Prof.Dr. Suna Güven’in anabilim dalı başkanı olduğu bu dönemde akademik kadro, Prof. Dr. Jale Erzen, Doç. Dr. Belgin Turan Özkaya, Doç. Dr. Ali Uzay Peker, Yrd.Doç.Dr. Elvan Altan Ergut, Yard. Doç. Dr. Lale Özgenel, Dr. Sevil Enginsoy ve Dr. Namık Erkal’dan oluşmaktaydı. Program başkanlığı görevi, 2007-2010 tarihleri arasında Doç. Dr. Belgin Turan Özkaya, 2010-13 tarihleri arasında Doç. Dr. Elvan Altan Ergut, 2013-16 tarihleri arasında Doç. Dr. Lale Özgenel tarafından yürütülmüş, 2018 yılı itibariyle de Prof. Dr. Ali Uzay Peker tarafından devam ettirilmektedir. Güncel akademik kadro dört tam zamanlı profesör, iki yarı-zamanlı profesör, bir doçent, bir doktor öğretim görevlisi, bir yarı zamanlı doktor öğretim görevlisi ve dört araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 

EABD ilk yüksek lisans derecesini 1990 yılında, ilk doktora derecesini 2009 yılında vermiştir. Program mezunlarının büyük çoğunluğı yurtdışı ve yurtiçindeki çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapmaktadır.

Programın öğretim temelini, zorunlu derslerin yanısıra, farklı dönemlerde uzmanlaşma kanallarını açmak üzere çok sayıda seçmeli dersten oluşan bir müfredat oluşturur. Program ayrıca, düzenli olarak gerçekleştirilen sempozyum, seminer ve konferanslar ve bir de kongre düzenleyerek verilen öğretimi desteklemeyi ve alanında üretilen bilgiyi değişik araçlarla yaymayı hedeflemiştir.