Vision and Mission

Vision

METU Architectural History Graduate Program aims to play a leading role in scientific and social development at both national and international levels in encouraging understanding, assessment and sustainability of architectural culture and built environment formed through the ages.

Mission

METU Architectural History Graduate Program’s mission is to engage in high quality, creative and innovative interdisciplinary scientific research and education in its field in international standards for the benefit of its students and the society.

 ---

Vizyon

ODTÜ Mimarlık Tarihi Enstitü Anabilim Dalı, geçmişten günümüze oluşturulan mimari kültür ve yapılı çevrenin anlaşılmasını, değerlendirilmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlayan bilimsel ve toplumsal gelişimde ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynamayı hedefler.

Misyon

ODTÜ Mimarlık Tarihi Enstitü Anabilim Dalı’nın misyonu, öğrenciler ve toplumun yararı için alanında uluslararası standartlarda, yüksek nitelikli, yaratıcı, yenilikçi ve disiplinlerarası bilimsel araştırma ve öğretim faaliyetinde bulunmaktır.