'Architecture and Endurance' European Architectural History Network Thematic Conference

European Architectural History Network (EAHN) Thematic Conference  'Architecture and Endurance' will be hosted by METU Department of  Architecture between September 30 - October 2, 2021 in Ankara. You can find detailed information about the conference and CfP at the link: https://endurancearch.wordpress.com

Avrupa Mimarlık Tarihi Ağı (EAHN) "Mimarlık ve Dayanıklılık" başlıklı tematik konferansı ODTÜ Mimarlık Bölümü tarafından 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.  Bildiri özetleri çağrısı ve konferansla ilgili ayrıntılı bilgi konferansın web sitesinde yer almaktadır: https://endurancearch.wordpress.com

#EAHNAnkara

Architecture and Endurance EAHN Thematic Conference Poster