METU Architectural History Graduate Symposium 13 // ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu 13

METU Architectural History Graduate Symposium 13 Spaces/Times/People: Health and Architectural History will be held on December 21-22, 2023 at Kubbealtı. For the program and abstracts, please click here.

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu 13 Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Sağlık ve Mimarlık Tarihi 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde Kubbealtı'nda gerçekleştirilecektir. Sempozyum programı ve özet kitapçığı için lütfen buraya tıklayınız.