Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Ödülleri / Graduate School of Social Sciences Thesis Awards

Programımız Yüksek Lisans mezunu Dilara Burcu Giritlioğlu'nu, öğretim üyemiz Dr. Pelin Yoncacı Arslan danışmanlığında tamamladığı "An Urban Node in The Ritual Landscape of Byzantine Constantinople: The Church of St John The Baptist of the Stoudios Monastery" başlıklı tezi ile değer görüldüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Ödülü'nden dolayı kutlarız. 

We congratulate our master graduate Dilara Burcu Giritlioğlu for being the recipient of Graduate School of Social Sciences' Thesis Award with her thesis titled "An Urban Node in The Ritual Landscape of Byzantine Constantinople: The Church of St John The Baptist of the Stoudios Monastery", supervised by our faculty member Dr. Pelin Yoncacı Arslan.