METU Architectural History Graduate Symposium // ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu

METU AH Symposium 12 Poster

METU Architectural History Graduate Symposium - Spaces / Times / People: Dispossesion and Architectural History will be held online on December, 24 2021. The details for the Zoom meeting are provided below.

Meeting ID: 995 3391 9581

Passcode: 195673

For the program of the symposium and the abstracts, please click here.

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Mülksüzleştirme ve Mimarlık Tarihi 24 Aralık 2021'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Zoom toplantısı için detaylar aşağıdadır.

Toplantı Kimliği: 995 3391 9581

Şifre: 195673

Sempozyum programı ve özet kitapçığı için lütfen buraya tıklayınız.